GIẤY PHÉP LƯU HÀNH SẢN PHẨM WHITE DOCTORS

0
890
hinh1

Các sản phẩm của White Doctors đều được Sở Y Tế chứng nhận và cấp giấy phép lưu hành sản phẩm. Giấy phép được bà Trương Thị Thu Hằng, Phó giám độc sở Y tế Đồng Nai xác nhận và công bố vào ngày 08/05/2015. Số công bố 39/15/CBMP – ĐN. Hiện tại các sản phẩm của White Doctors đều đã sẵn sàng để phục vụ nhu cầu sử dụng của các khách hàng.

Giấy phép lưu hành sản phẩm White Doctors – ACE PRO

Giấy phép lưu hành sản phẩm White Doctors – MELASMA PRO

Giấy phép lưu hành sản phẩm White Doctors – MELASMA CLEARR

Giấy phép lưu hành sản phẩm White Doctors – MELASMA CLEANSER

Giấy phép lưu hành sản phẩm White Doctors – FRESH SKIN

Giấy phép lưu hành sản phẩm White Doctors – SUN BLOCK MAKEUP

Giấy phép lưu hành sản phẩm White Doctors – BODY WHITE SHOWER

Giấy phép lưu hành sản phẩm White Doctors – SKIN LIGHTENING

Giấy phép lưu hành sản phẩm White Doctors – WHITE BODY LOTION

White Doctors cũng đã được Sở Y Tế TPHCM, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm cấp phiếu kiểm nghiệm cho các sản phẩm mỹ phẩm của White Doctors. Theo đó, tất cả các sản phẩm của White Doctors đều đạt theo các tiêu chuẩn cơ sở, dược điển Việt Nam IV, TCVN – 6972 – 2001, SOP/AA/5.4/0.7/01.00

Hello